Viime kokku maailma
parimad tegijad

Novembris tähistatakse nii isadepäeva kui meestepäeva ning räägitakse palju meeste tervisest, aga sel kuul on paslik arutleda ka selle üle, kas ja kui palju erinevad meeste ootused ja valikud tööturul naiste omadest. Manpower Eesti töötajad panid kokku lühiülevaate meeste soovidest erinevate rahvusvaheliste uuringute põhjal:

  • Noori mehi, kes alles alustavad töist teekonda (vanuses kuni 25 eluaastat) motiveerib kõige enam raha ehk töö eest makstav tasu. Teise motivatsioonitegurina on nende jaoks tähtsaim karjäärivõimalus ning kolmandana organisatsiooni tuntus ja hea maine. 
  • Keskeale lähenevate ja juba sellesse ikka jõudnud meeste jaoks (vanuses 25 kuni 55 eluaastat) on töökoha vahetamisel kõige olulisemaks teguriks samuti kompensatsioonipakett, aga selles vanusegrupis on palga kõrval tähtsad ka muud boonused, näiteks pikem tasustatud puhkus, tööandja kindlustus, spordikompensatsioon jmt. Selles vanusegrupis on teisena kõige olulisem, et töö pakuks väljakutseid ja oleks põnev, aga pea sama oluliseks peetakse ka paindlikkust, ennekõike tööajaga seotud paindlikkust. Kui teemaks pole uuele kohale kandideerimine, vaid endisele töökohale jääma motiveerimine, siis on arvamused küll suuresti samad, aga rahale, väljakutsetele ja paindlikkusele pakuvad konkurentsi ka hea ülemus ning kokkuhoidev meeskond.
  • Ainus meeste vanusegrupp, kus raha pole kõige käivitavam tegur, on pensionieale lähenev või juba pensioniikka jõudnud. Selles eas mehed peavad töö puhul kõige olulisemaks väljakutseid ja huvitavust, palk on teisel kohal, aga tähtsaks peetakse ka head ülemust ja töö mugavat asukohta.  
  • Võrreldes meestega on naistele töö paindlik iseloom tähtsam, samas on meeste jaoks tähtsamad väljakutsed ja karjäärivõimalused.
  • Meestele läheb naistest rohkem korda organisatsiooni maine, naised seevastu peavad olulisemaks ühtehoidvat meeskonda.
  • Iga teine mees on tüdinenud koroonapiirangute tõttu kodukontoris töötamisest ja eelistaks vähemalt osadel päevadel kontoris kohal käia, naiste puhul soovib seda iga kolmas.
  • Tööjõu nõudlus kasvab pea kõigis sektorites kogu maailmas, aga rohkem siiski nendes valdkondades, kus töötab traditsiooniliselt rohkem mehi – infotehnoloogia, inseneeria, logistika, laondus. Mida suurem on tööjõu vajadus, seda suurem on surve töötasule, mis on ka peamine põhjus, miks meeste töö on paljudes maailma nurkades kõrgemalt tasustatud. Samas pakuvad naised traditsioonilistel meeste aladel üha tõsisemat konkurentsi, mis palgalõhet aasta-aastalt vähendab.

Foto: Unsplash

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit