Viime kokku maailma
parimad tegijad

Tänavune PARE (Eesti Personalijuhtimise Ühing) personalijuhtimise konverents oli pühendatud dünaamilise organisatsiooni juhtimisele ja arendamisele. PARE konverents, mis  toimus juba 21. korda, koondab korra aastas Eestis tegutsevad personalijuhid ja teised personalivaldkonnaga kokku puutuvad inimesed, et jagada kogemusi ja õppida parimatelt praktikutelt. Viimastel aastatel on osalejate seas järjest rohkem ka ettevõtete juhte ja üksuste juhte, kes mõistavad, et personalijuht on juhi strateegiline partner ja inimesed ongi ettevõtte kõige suurem väärtus. Kõikide teemade ja esinejate kohta saab infot PARE veebist. Jagame siinkohal paari mõtet, mille konverentsilt sel korral oma meeskonda tõime. Organisatsiooni arengusse peab olema kaasatud iga töötaja. Parima kliendikogemuse loovad töötajad, kelle enda rahulolu on suur. Parima võimaluse ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks loovad töötajad, kes tunnevad, et nende töö aitab kaasa suurema eesmärgi saavutamisele. Näiteks võiks tuua legendi NASA koristajast, kes nägi enda rolli inimese kosmosesse saatmises. Korrelatsioon töötaja rahulolu ja kliendi rahulolu vahel on väga tugev. Seosed iga töötaja kaasatuse ja eesmärkide saavutamise vahel on samuti olemas. Paul Green, Jr (veendunud isejuhtimise põhimõtte pooldaja) viis oma ettekandes selle mõtte aga veel kaugemale. Ettevõte, kus kõik töötajad omavad missiooni, mis on kokku lepitud (tulenevalt ettevõtte eesmärkidest);  kõik vastutavad lõpptulemuse eest ja saavad sekkuda igasse otsusesse. Mõtteviis, et ideaali poole püüdlemine igas toimingus on iga töötaja kohustus ja missioon. Isegi kui selle saavutamine pole alati 100% võimalik, on idee sellisest ettevõttest mõtlemist väärt ja osaliselt ka kindlasti katsetamist väärt. Paindlikkus ja kohanemine. Ettevõtte paindlikkus ja võime kohaneda kui edufaktor, on olnud teemaks juba mitu aastat. Manpower on globaalsel tasandil ja ka Eestis sellele teadlikult tähelepanu pööranud, harides ettevõtteid ja aidates kaasa tööga seotud seadusandluse parandamisele. Samuti on järjest aktuaalsemaks muutunud töötaja paindlikkus ja võime kohaneda ettevõtte vajadustega ja muutustega. Multifunktsionaalsus ja võime võtta vastutust lisaks oma põhitööle ka teiste ülesannete täitmisel, on saanud tööandja jaoks järjest tähtsamaks. Ka meie klientide sooviks on leida töötajaid, kes näiteks lisaks oma põhitööga seotud kogemusele oleks head müügiinimesed, sotsiaalsed ja saaksid  vajadusel hakkama projektijuhtimisega. Sellega on seotud ka üks vastuolu. Ühelt poolt soovib tööandja leida töötajat, kes oleks laialdaste kogemuste ja oskustega. Aga samas peab ta olema ka teatud väga kitsa ala ekspert oma põhitöö osas. Paindlikkuse ja kohanemisega haakusid nii mitmedki töötoad, mis käsitlesid kaugtööd, uusi juhtimise võimalusi ja innovatiivse töökulutuuri loomist. Kokkuvõtteks tuleb taaskord tõdeda, et edu saavutatakse teisi õnnelikuks tehes. Küsides, mida ma saan teha oma kliendi heaks, millega ma saan teha oma töötajad õnnelikumaks, kuidas ma saan olla kasulik oma riigile ja kogukonnale- on väga suur tõenäosus saavutada edu selles, mida sa teed :) Mõtteid jagasid Heigo Kaldra, Krista Mõts, Kirke Altrov ja Kei Karlson

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit