Viime kokku maailma
parimad tegijad

Tööalaseid kontakte ning tööelu puudutavat informatsiooni koondav LinkedIn avaldas hiljuti kuus põhjust, miks tasub kaaluda kandideerimist lühiajalisse renditööprojekti. Tegeleme Manpoweris igapäevaselt taolistesse projektidesse töötajate otsimisega ja toetame omaltpoolt igati avaldatut. Majanduslanguse ajal ning muutuvas keskkonnas on ettevõtted olnud töötajate hõivamisel ettevaatlikud. Inimestele, kellel on olnud raske tööd leida, võib tööjõurendiga tegeleva ettevõtte poole pöördumine olla üks kindlamaid võimalusi tööle saada, isegi, kui tegu on osa- või tähtajalise projektiga.  Tööjõu rentimine tagab ebakindlas  keskkonnas kasutajaettevõtetele vajaliku inimressursi, säilitades samas paindlikkuse. Paljud tööotsijad kohkuvad tähtajalise töö ees, jätkates täisajalise ning tähtajatu töösuhte otsimist. On mitmeid põhjusi, miks seda teha ei tasu ning mis kõnelevad erinevate võimaluste paralleelselt kaalumise kasuks. 1)      Tööjõu rendiga tegelevad ettevõtted töötavad Sinu huvides. Kliendid tasuvad rendiettevõttele Sinu reaalselt töötatud aja eest, mistõttu asub hulk inimesi tegutsema suunas, mis tagab Sulle sobiva töösuhte.  Töösuhe on seaduslik, maksud makstud ning töö- või võlaõigussuhte puhul, mille korral seadus näeb ette tervisekindlustuse, tagab rendiettevõte ka selle.  Samuti annab lisaks kõigele eeltoodule rendiettevõte tagatise ka suhtluses kasutajaettevõttega. Murede korral saab pöörduda lisaks igapäevaselt tööjuhiseid andvale inimesele ka rendiettevõtte poole, kes aitab probleemile lahenduse leida. 2)      See on võimalus proovida end erinevates tööstusharudes. Tihti ei tea inimesed, millist tööd nad tegelikult teha tahaksid. Sel juhul pakub renditöö suurepärast pinnast, nägemaks erinevaid ettevõtteid, töökeskkondi ning –ülesandeid. See sobib hästi noorele karjääri alustamisel või ka inimesele, kes soovib muutust tööelus.  Manpoweril on hulgaliselt näiteid tublidest renditöötajatest, kes on käinud ettevõttest ettevõttesse ning rikastanud seeläbi oma kogemusi. 3)      Ajutine töösuhe võib viia püsiva või korduva töösuhteni. Tihti plaanivad kasutajaettevõtted perspektiivis hõivata töötajat püsivalt, kuid soovivad tema oskusi esmalt proovida, ilma sellega kaasneva kohustuseta astuda püsivasse töösuhtesse. Kasuks tuleb kiire õppimisvõime ning töökus. Sellisest soovist tasub rendiettevõtet kindlasti informeerida. Kui püsivat tööd ka ei pakuta, võimaldab ajutine töösuhe siiski luua tööalaseid tutvusi ning kontakte. Ettepaneku kasutajaettevõttesse püsivalt tööle jääda saavad tihti Manpoweri asendussekretärid. Kui inimene on sisse elanud, oma tööd hästi teeb ning kolleegidega meeldivalt lävib, otsitakse võimaluse korral talle rakendust ka ajutise projekti lõppedes. 4)      Väärarvamus on, et renditakse vaid madala kvalifikatsiooniga töötajaid. Tihti renditakse inimesi ka spetsiifilisi oskusi ning põhjalikku ettevalmistust eeldavatele positsioonidele. Näiteid võib tuua programmeerijate, süsteemiadministraatorite, raamatupidajate  ning personalijuhtide näol. Kindlasti pole aga ka see loetelu ammendav. 5)      Üks võimalikest miinustest rendisuhte puhul on see, et kasutajaettevõtte soodustused ei pruugi renditöötajale laieneda. Samas ei ole see alati nii ning Eestis laienevad ettevõtte soodustused sageli ka renditöötajale. Samuti pakub Manpower juriidilise tööandjana soodustusi oma renditöötajatele ka ise. 6)      Tööle kandideerimisel võib potentsiaalsele tööandjale olla keeruline selgitada, miks oled olnud pikalt töötu. Renditöö pakub võimalust selliseid vahesid täita, hoides oma oskusi ja teadmisi värskena.  Tihti võib renditööd tehes leida edaspidiseks soovitajad, kelle kontaktandmed CV atraktiivsemaks ning usaldusväärsemaks muudavad.   Avatust erinevatele võimalustele ning julgust ja soovi end avastada!   Krista Mõts Personalikonsultant

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit