Viime kokku maailma
parimad tegijad

Koolilõpetaja spikker: kuidas teha erialavalikut

Koolilõpetamistele tõmmati eelmisel nädalal joon alla ja tuhanded noored seisavad valiku ees – mida tasub õppida, et omandatud haridusest oleks kiirelt muutuvas keskkonnas kasu ka pärast lõpetamist? Kas keegi üldse teab, millised tööd teeb tulevikus ära robot või tehisintellekt ja millised tagavad hea sissetuleku? Edasiõppimise valikute keerulisel maastikul jagab juhiseid Manpoweri personalipartner Maarja Rüütel.

 • Pööra nõrkused enda kasuks

Üldiselt rõhutatakse alati, et enda tugevused tuleb tööle panna, aga sama võib öelda nõrkuste kohta. Laiskus on olnud inimkonna arengu käivitav jõud. Mida mugavamaks me muutume, seda rohkem on tarvis innovaatilisi lahendusi, mis kõik ebamugavad tegevused enda peale võtaks. Lihtsalt laisk olemisest muidugi ei piisa. Kui üldiselt kipume oma nõrkusi varjama nii teiste kui enda eest, siis tulevikuks eriala valides võiks neile kriitilise pilguga otsa vaadata ja mõelda, kus ja kuidas võiks neist kasu olla. Näiteks pidev muretsemine on tüütu ja ebamugav, aga teatud erialadel võib sellest kasu olla. Ülearu muretsevad ja kõike üle kontrollivad inimesed võivad olla näiteks head andmeanalüütikud, riskihaldurid, testijad või rahapesudetektiivid. Seega, alusta eneseanalüüsi nõrkuste kaardistamisest ja neile positiivsete külgede otsimisest ja liigu alles seejärel oma tugevuste juurde. Kui ise ei oska oma arengukohti üles leida, siis võiks küsida otsekohese loomuga õpetajalt, sõbralt või pereliikmelt, aga minna võib ka karjäärinõustaja juurde.

 • Lähtu annetest ja huvidest

Kui mõne aine puhul tundub juba 45 minutit koolitundi päevas liiga palju või liiga igav, siis seda ülikooli õppima minna ei tasu. Kui tunniplaanile mõelda, siis võiks küsida endalt iga aine puhul kaks küsimust: kas see on huvitav ja kas see tundub lihtne? Kui mõlemale küsimusele on vastus jaatav, siis tasub eriala kindlasti kaaluda. Seejuures tuleb mõelda laiemalt – füüsika ei ole ainult füüsika, vaid ka inseneeria või arhitektuur, keemia pole pelgalt keemia, vaid ka biomeditsiin või farmaatsia. Kui reaalained üldse ei paelu ja tulevad raskelt kätte, siis tuleks kaaluda midagi muud, hoolimata sellest, et reaalainete teadmisi võib tööturul rohkem tarvis minna. Igas valdkonnas on võimalik jõuda tippu ja teha edukat karjääri, aga see eeldab kombinatsiooni andekusest, tahtejõust ja pingutusest.

 • Ära vali eriala vanemate soovist lähtuvalt

Vanemad ja sugulased on alati kõige suuremad soovitajad ja kuigi nad tahavad ainult head, peab valima igaüks ise oma tee. Enamasti päädib kellegi teisse soovitusel millegi õppimine kas kooli pooleli jätmisega või sellega, et õpitud erialal ei asuta kunagi tööle.

 • Õpi kasvõi midagi, ära jäta aastat vahele

Mõnel noorel on õppimise ees hirm, mõnel raskusi õige valiku tegemisega, mõni teab täpselt, mida tahab, aga ei saa sellele erialale sisse. Aastat lihtsalt vahele jätta ei tasu, pigem võiks õppida midagigi, sest isegi kui selgub, et õpitav eriala pole päris see, pole sa ikkagi nullpunktis. Poolelijäänud haridus ei ole küll kraadiga võrdväärne, aga on palju parem kui üldse mitte midagi. Ülikooli kõrval võib kaaluda mõnda praktilist kutseala või kasvõi lühikursust. Elu võib ka üllatada ja juhuslikult valitud eriala osutubki põnevaks ja perspektiivikaks, samuti on üha populaarsem omandadagi elu jooksul mitu eriala.

 • Ära tuubi, mõtle arengule

Aastal 2023 pole mõtet enam kõike pähe õppida, sest vajalik info on internetis olemas. Kuigi matemaatika ja ajalugu ajas palju ei muutu, siis muutub see, kuidas me infot kasutame. Paljudest täna omandatavatest sisulistest teadmistest pole 10 aasta pärast mingit kasu, seega tuleb õppida hoopis paindlikult reageerima ja olema ise pidevas arengus. Ainult lähtekoht, et miski pole püsiv ja me ise pole erialaselt kunagi küpsed, viib edasi.

 • Kaalu kutsekooli

Kutseoskustega inimesi on vaja igal ajal. Tõenäoliselt ei hakka inimesed niipea endale tehisintellekti abil koju või kontorisse elektrisüsteeme ehitama või sanitaartehnilisi lahendusi looma. Samuti tellivad inimesed ka tulevikus kondiitrilt sünnipäevatordi, viivad auto regulaarselt hooldusesse ja ootavad, et vajadusel on kiirabiautos mõni õppinud parameedik, mitte asjaarmastaja, kel on taskus tehisintellekt. Kutsekooli lõpetamine annab ka võimaluse varem tööturule siseneda.

 • Tee nutikas erialavalik

Ühiskonna struktuursed muutused annavad hulga vihjeid, mida tulevikus tarvis on. Juba praegu on puudu õpetajatest ja meditsiinitöötajatest, aga see probleem süveneb. Haridussüsteem vajab lisaks õpetajatele ja haridusjuhtidele ka enam eripedagooge, logopeede ja tugispetsialiste. Meditsiinis on põud nii arstidest kui õdedest, aga tulevikus kindlasti ka meditsiinianalüütikutest, laboritöötajatest, vaimse tervise ekspertidest, meditsiinitõlkidest, farmatseutidest. Kindlasti on perspektiivikas roheenergeetika. Alati on tarvis erinevate valdkondade insenere ja analüütikuid. Infotehnoloogia vajab inimesi, kes on valmis igapäevaselt juurde õppima ja näevad suurt pilti, mitte kitsast koodirida. Hetkel paistab, et ka juristide töö ei saa kunagi otsa, kuigi vaidluste sisu muutub. See nimekiri ei ole kaugeltki ammendav, aga suunab mõtlema tulevikule, milleks saab suuniseid juba tänasest päevast.

 

Autor: Maarja Rüütel

---

Советы выпускникам: как выбрать специальность

На прошлой неделе состоялись школьные выпускные, и перед тысячами молодых людей стоит выбор – чему учиться дальше, чтобы полученное образование пригодилось в быстро меняющемся мире? Знает ли кто-нибудь вообще, какие работы в будущем будут выполнять роботы или искусственный интеллект, а какие гарантируют человеку хороший доход? Партнер по персоналу Manpower Маарья Рюйтель делится советами по выбору вариантов дальнейшего образования.

 • Превратите свои слабости в преимущества

В целом всегда подчеркивается, что следует использовать свои сильные стороны, но то же самое можно сказать и о сторонах слабых. Лень была и будет движущей силой человеческого развития. Чем комфортнее нам становится, тем более инновационные решения требуются, для выполнения всех неудобных действий. Конечно, просто быть ленивым недостаточно. Если мы вообще склонны скрывать свои слабости от других и самих себя, то при выборе специальности на будущее стоит взглянуть на них критически и подумать, где и как они могут оказаться полезны. Например, постоянное беспокойство раздражает и доставляет дискомфорт, но в некоторых профессиях может пойти на пользу. Люди, которые слишком много беспокоятся и все перепроверяют, могут быть, например, хорошими аналитиками данных, риск-менеджерами, тестировщиками или детективами в борьбе с отмыванием денег. Начните самоанализ с определения своих слабых сторон и поиска в них плюсов, и только потом переходите к сильным сторонам. Если вы не можете найти подходящие области развития, стоит обратиться к учителю, другу или члену семьи, или, например, к консультанту по вопросам карьеры.

 • Исходите из талантов и интересов

Если 45 минут школьного урока какого-то предмета в день кажутся слишком долгими или слишком скучными, то идти учить его в университете не стоит. Обдумывая свои школьные уроки, вы можете задать себе два вопроса в отношении каждого предмета: интересно ли это и кажется ли оно легким? Если ответ на оба вопроса утвердительный, то такую специальность определенно стоит рассмотреть. При этом надо мыслить шире: физика – это не только собственно физика, но и инженерное дело или архитектура, а химия – не просто химия, но еще и биомедицина или фармацевтика. Если реальные дисциплины совсем не интересны и даются с трудом, следует подумать о чем-то другом, несмотря на то что на рынке труда знание реальных предметов может быть более востребовано. Достичь вершины и сделать успешную карьеру можно в любой сфере, но для этого требуется сочетание таланта, силы воли и усилий.

 • Не выбирайте специальность, основываясь на пожеланиях родителей

Родители и родственники всегда самые главные советчики, и, хотя они хотят только лучшего, каждый должен выбирать собственный путь самостоятельно. В большинстве случаев изучение чего-либо по чьей-либо рекомендации заканчивается либо уходом из университета, либо тем, что вы просто никогда не будете работать по полученной специальности.

 • Учитесь хоть чему-то, не пропускайте год

Некоторые молодые люди боятся учиться, некоторые затрудняются сделать правильный выбор, некоторые точно знают, чего хотят, но не могут поступить на выбранную профессию. Не стоит просто пропускать год, лучше научиться хоть чему-то, ведь даже если окажется, что специальность, которую вы изучаете, не совсем та, вы уже все равно не в нулевой отправной точке. Незаконченное образование, разумеется, не эквивалентно полученной степени, но это намного лучше, чем вообще ничего. Помимо университета, можно рассмотреть практическую профессию или даже краткие курсы. Жизнь способна удивлять, и случайно выбранная специальность может оказаться интересной и перспективной, а приобретать несколько специальностей в течение жизни становится все более популярным.

 • Не зубрите, мыслите творчески

В 2023 году нет смысла все запоминать, ведь необходимая информация есть в интернете. Хотя математика и история со временем меняются не сильно, меняется то, как именно мы используем информацию. Многие полученные сегодня содержательные знания через 10 лет не пригодятся, поэтому вы должны учиться гибко реагировать и находиться в постоянном развитии. Нас ведет вперед только понимание, что нет ничего постоянного и что мы сами никогда полностью не достигаем зрелости в своем деле.

 • Рассмотрите возможность профессионального обучения

Люди с профессиональными навыками нужны всегда. В обозримое время искусственный интеллект, вероятно, не будет использоваться для создания электрических сетей или сантехнических решений в домах и офисах. В будущем люди по-прежнему будут заказывать торт на день рождения у кондитера, регулярно отдавать машину на техническое обслуживание мастеру и рассчитывать, что при необходимости в машине скорой помощи будет обученный фельдшер, а не любитель с искусственным интеллектом в кармане. Окончание профессионально-технического училища также дает вам возможность раньше выйти на рынок труда.

 • Выбирайте профессию с умом

Структурные изменения в обществе дают ряд подсказок о том, что будет востребовано в будущем. Учителей и медперсонала не хватает уже сейчас, и проблема лишь усугубляется. В дополнение к учителям и педагогам-руководителям, системе образования также нужны специальные педагоги, логопеды и специалисты поддержки. В медицине не хватает и врачей, и медсестер, но в будущем обязательно будет иметь место нехватка медицинских аналитиков, лаборантов, психиатров, медицинских переводчиков, фармацевтов. Определенно перспективна зеленая энергетика. Всегда нужны инженеры и аналитики в разных областях. В сфере ИТ нужны люди, готовые постоянно учиться и видеть общую картину, а не просто строчку кода. На данный момент кажется, что никогда не закончится работа у юристов, хотя содержание споров и конфликтов, которыми они занимаются, меняется. Этот список далеко не исчерпывающий, но он способен направить вас к размышлениям о будущем, которые могут стать ориентирами для сегодняшнего дня.

 

Автор: Maarja Rüütel

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit