Viime kokku maailma
parimad tegijad

Jätkusuutlik lähenemine inimressursile.
Jätkusuutlik lähenemine inimressursile.

Jätkusuutlikkusest ja ringmajandusest räägitakse palju, eriti materjali ja energia kontekstis. Sellest, et ka tööinimene peab olema ümbertöödeldav ja taaskasutatav, miskipärast ei kõnelda, ei peeta viisakaks või inimlikuks. Aga peaks, sest muidu jätkavad nii tööjõu- kui tööpuudus tempokalt kasvu. Tööandjal pole töötajat ja tööinimesel pole tööd, sest ühe vajadus ja teise pakkumine oleks nagu erinevate puslede tükid, mis kuidagi kokku ei sobi.

Pisut utreerides võib öelda, et inimesed on samasugune ressurss nagu kõik muud sisendid – neid on pea alati puudu, kvaliteet on ebaühtlane, hind on kõikuv ja mõtlematult kasutades toimub ammendumine kiirelt. Sellest johtuvalt tuleks olemasolevat hoida, vajadustele vastavalt edasi arendada, sisemist põlemist toetada, sest kui töötaja lahkub organisatsioonist rahulolematuna, ei tule ta kunagi tagasi, ei töötaja, kliendi ega koostööpartnerina.

Halvemal juhul ei soovita ta ka kellelgi teisel tulla, temast võib saada negatiivselt meelestatud mainekujundaja.

Manpoweri USA kontorites räägitakse juba mõnda aega nullvoolavuse (net zero employment) poole püüdlemisest, tasapisi jõuab see trend ka Euroopasse. Väikeses Eestis tundub nullvoolavuse saavutamine utoopiline, aga tuleb tunnistada, eesmärgina kõlab see ambitsioonikalt, innovaatiliselt ja säästlikult. Kui inimressurss on piiratud, siis miks mitte proovida?

Nii nagu iga maja püsimise eelduseks on vundament, on nullvoolavuse aluseks nutikas värbamine. Levinud praktika kohaselt värvatakse inimesi nende oskuste järgi, aga töiselt lahku minnakse isiksuseomaduste tõttu. Tänasel turul peaks värbama isiksuseomadusi, sest erinevalt oskustest pole need kiirelt omandatavad. Õpivalmidus, uudishimu, lojaalsus ja töötahe peaksid olema värbamisel tähtsamad omadused kui raamatupidamisprogrammi tundmine, müügitehnikate valdamine või vene keele oskus.

Inimeste hoidmisest räägitakse palju, aga miskipärast arvatakse, et selleks piisab konkurentsivõimelisest palgast ja kaasaegsetest töötingimustest. See on lühinägelik vaade, mis ei toeta jätkusuutlikkust ja taaskasutust. Inimesed pingutavad, põlevad läbi ja lahkuvad.  Tööandjad kipuvad ütlema, et nad pole ju lapsehoidjad, ja ega peagi, küll võiks nad täita omal moel kooliõpetaja või mentori rolli ja võtma endale kaasvastutuse töötaja karjääri eest. Kestlikkus ei teki iseenesest, selleks on tarvis inspireerivat tööd, tunnustust, töö- ja puhkeaja tasakaalu, isikliku arengu võimaldamist ning personaliseeritud motivatsioonipaketti. Kui keegi ütleb, et majanduslanguses on see kõik ebareaalne, siis miks mitte oma töötaja ajutiselt kellelegi välja laenata? Või võtta mitme peale? Me mõtleme paljudes asjades kastist välja, aga inimressursist rääkides kipume hanguma ja jääme kinni vanadesse mustritesse.

Kui töötajad arenevad ja õpivad ümber koos organisatsiooni vajadustega, puudub põhjus kedagi ära saata ja uusi asemele värvata. Nullvoolavuse ideel on ka laiendus - isegi kui inimesed lahkuvad näiteks edasi õppima, lapsepuhkusele või otsustavad alustada ettevõtlusega, võiksid nad jääda ka tulevikus organisatsiooni brändisaadikuteks. Pole ju sugugi mõeldamatu, et lahkunud töötaja tarbib edasi ettevõtte tooteid ja teenuseid, teeb ise ettevõtjana koostööd või soovitab mõnd vaba ametikohta tuttavale, sest ta teab, et organisatsiooni sisekliima on hea ja tööeetika kõrge. 

Nii nagu ressursid pole maailmas ammendunud, vaid ebaühtlaselt jaotunud, võib öelda, et igale positsioonile on õige inimene kusagil olemas, ta on tarvis lihtsalt üles leida ja seejärel õigeid nuppe vajutada. Seda kõike ei pea tegema ise, nii nagu ei pea ise autot parandama ega endale riideid selga õmblema. Manpoweri inimesed teavad, kuidas jätkusuutlikult värvata ja vastutustundlikult hoida, nad on paindlikud ja kogenud, kursis muutuva tööjõuturu trendidega ning oskavad pakkuda uuenduslikke lahendusi.

Autor: Evelin Bachmann, jätkusuutlikkuse & ESG koordinaator Manpower Eestis

Artikkel ilmus ajaleht Postimees online keskkonnas erirubriigis „Jätkusuutlik Eesti“ 14.11.2022

 

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit