Viime kokku maailma
parimad tegijad

DISC käitumisprofiil annab ülevaate inimese mõtlemis-, käitumis- ja suhtlemisstiilist. See on kõige laialdasemalt kasutatav profileerimistööriist, mille valiidsust toetab aastakümnete pikkune uurimistöö. Tegemist on kiire enesehinnangul põhineva isiksuse instrumendiga, mis koosneb 24st küsimusest, millest igaüks pakub nelja kirjeldust.

DISC käitumisprofiil on põhjalik ning tuvastab nelja isiksusejoont, mis on mingil määral olemas igaühes. Nendeks on:

  • (D) Dominantsus – inimesed, kes on otsekohesed ja otsustavad, lahendavad hõlpsasti probleeme ning on riskialtid
  • (I) Sotsiaalsus – inimesed, kes on entusiastlikud, usaldavad, optimistlikud, veenvad, impulsiivsed ja emotsionaalsed
  • (S) Stabiilsus – inimesed, kes on head kuulajad, meeskonnatöötajad, ettearvatava ja sõbraliku käitumisega
  • (C) Analüütilisus – inimesed, keda iseloomustab täpsus ning analüütiline, süsteemne ja kohusetundlik lähenemine oma ülesannetele

DISC käitumisprofiil tuvastab inimese käitumistendentsid, eeldatavad maneerid, keskkonnaeelistuse, samuti tema juhtimis- või otsustusvõimekuse, motivatsiooniaspektid ning palju muud. See raport hõlmab ülevaadet inimese personaalsetest tugevustest ning võimalikest arengukohtadest, andes ka soovitusi isiklikuks arenguks.

DISC raport sisaldab järgmist informatsiooni:

  • Sissejuhatus isiku DISC käitumisprofiilile
  • Isiku DISC-stiil (graafiliselt kujutatud)
  • Isiku DISC-stiili lahtikirjutus
  • Soovitused isiklikuks arenguks

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit