Viime kokku maailma
parimad tegijad

75 protsenti tööandjatest on hädas sobivate inimeste leidmisega

 

Riigi- ja erasektori värbamisplaane kaardistav rahvusvaheline uuring näitab aktiivset värbamist, mis ei sobitu hästi kokku meie piirkonda jõudnud ebakindluse ja pessimismiga. Uuring viitab ka suurele oskuste nappusele -  tervelt 75 protsenti küsitletud enam kui 40 000 tööandjast märkis, et neil on raskusi sobivate inimeste leidmisega.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti enam kui 40 000 tööandjat 41 riigist, et teada saada, millised on alanud, ehk tänavuse esimese kvartali värbamisplaanid ning tööturuootused. Globaalsetes värbamiskavatsustes võib märgata majandus-poliitilist mõju ettevõtete tulevikuhinnangutele. 54 protsenti tööandjatest ütleb, et peab tehnilisi oskusi arendama, et rohepöördega sammu pidada. Globaalselt on suurim värbamisvajadus jätkuvalt infotehnoloogia- ja finantsvallas, samuti on keeruline leida insenere. Pisut madalamaid värbamiskavatsusi märgivad üleilmselt ettevõtted hetkel tootmise ja logistika valdkonnas.

„Sama uuringu järgi oli kümme aastat tagasi sobivate spetsialistide leidmisega hädas 36 protsenti tööandjatest, praegu 75,“ märkis Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra. „Uuring näitab endiselt optimistlikku värbamisaktiivsust, aga see peegeldab ka asjaolu, et olemasolev ja pealetulev tööjõud ei vasta enam ootustele. Tööandjate eeldused on sageli ka ebarealistlikud - otsitakse inimesi, kes teavad ja oskavad kõike, on oma valdkonnas eksperdid, tunnevad tehnoloogiaid ja on suurepäraste isiksuseomadustega. Paraku selliseid tööturul igavlemas ja pakkumisi ootamas ei ole, neid peavad organisatsioonid ise arendama ja koolitama, mis nõuab põhimõtteliselt teistsugust hoiakut,“ lisas Kaldra. 

Maailma värbamisedetabeli tippu kuuluvad hetkel India, Holland, Costa Rica, Ameerika Ühendriigid ja Mehhiko. Maailma kõige tagasihoidlikumad värbajad on hetkel Argentiinas, Tšehhis, Jaapanis, Ungaris ja Kreekas. Kvartaalselt on väljavaateid parandanud enim Saksamaa, mis tunnistab ka Euroopas kõige suuremat töötajate defitsiiti. Üheks suuremaks kukkujaks on mõistetavalt Iisrael. Samas piirkondlikult on pikalt olnud pessimistlikud Ungari ja Poola tööturud, mis on aastaga võrreldes just suurimad värbamiskindluse kasvatajad.

42 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et on valmis inimesi juurde värbama, 39 protsenti hoiab senist taset, 16 protsenti kavatseb personali hulka vähendada ja 3 protsenti polnud uuringu läbiviimise ajaks otsustaud.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 60 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 19 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

***

Uuring on kättesaadav: https://go.manpowergroup.com/meos

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

********************************

 

75 процентов работодателей не могут найти подходящих специалистов

 

Международное исследование, отражающее планы найма в государственном и частном секторах, демонстрирует активный набор персонала, что не особенно сочетается с охватившими наш регион неопределенностью и пессимизмом. Опрос также указывает на серьезную нехватку квалифицированных кадров: целых 75% из более чем 40 000 опрошенных работодателей заявили, что испытывают трудности с поиском подходящих людей.

В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие более 40 000 работодателей в 41 стране мира – компания стремилась узнать их планы найма и ожидания в отношении рынка труда на первый квартал этого года. В глобальных трендах найма сотрудников можно заметить экономико-политическое влияние на будущие оценки компаний. 54% работодателей говорят – чтобы не отставать от зеленого перехода необходимо развивать технические навыки. Во всем мире наибольшая потребность в персонале по-прежнему возникает в сфере ИТ и финансов, также трудно найти инженеров. В настоящее время компании по всему миру сообщают о несколько снизившейся потребности в специалистах в области производства и логистики.

«Согласно тому же исследованию, десять лет назад проблемы с поиском подходящих специалистов были у 36% работодателей, а сейчас – у 75%, – отметил глава Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Опрос по-прежнему демонстрирует оптимистичную активность в области найма персонала, но также отражает то обстоятельство, что существующая и новая рабочая сила больше не соответствует ожиданиям. Пожелания работодателей также зачастую нереалистичны – они ищут людей, которые все знают и умеют, являются экспертами в своей области, знают технологии и обладают отличными личностными качествами. К сожалению, таких людей, скучающих на рынке труда и ожидающих предложений, просто нет – их должны обучать сами организации, что требует принципиально иного подхода».

Индия, Нидерланды, Коста-Рика, США и Мексика в настоящее время находятся на вершине мирового рейтинга найма, а Аргентина, Чехия, Япония, Венгрия и Греция являются самыми скромными рекрутерами в мире. В квартальном сравнении прогноз заметнее всего улучшился в Германии, которая также испытывает самую большую в Европе нехватку рабочей силы. По понятным причинам, один из крупнейших спадов активности найма отмечается в Израиле. В то же время на региональном уровне уже долгое время пессимистичными были рынки труда Венгрии и Польши, которые в сравнении с годом назад значительно нарастили уверенность в области найма.

42% опрошенных работодателей заявили, что планируют нанимать больше людей, 39% сохранят нынешний уровень найма, 16% планируют сократить численность персонала и 3% на момент проведения опроса еще не определились.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 60 лет. ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 19 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.

***

Исследование доступно по адресу: https://go.manpowergroup.com/meos

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit