Viime kokku maailma
parimad tegijad

Hiljuti läbiviidud rahvusvaheline Manpoweri uuring sedastas, et 61 protsenti töötajatest tahaks neljapäevast töönädalat, aga ainult tingimusel, et nende sissetulek sellest ei muutu. Nad on nõus täiendava vaba päeva nimel tegema intensiivsemalt tööd ja rohkem panustama. Samas 17 protsenti töötajatest on huvitatud ka sellisest neljapäevasest töönädalast, mis tähendaks küll vähem palka, aga selle kõrval ka paremat tasakaalu töö ja isikliku elu vahel.

 

Enam kui 5000 palgatöötaja intervjuusid hõlmanud ManpowerGroup’i uuringu raames otsiti vastust küsimusele, mis tööl käivaid inimesi motiveerib ja mida nad oma tööandjatelt ootavad.

Töötajate soovid on seotud eelkõige paindlikkuse, organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri, õppimis- ja arenguvõimalustega, aga üha rohkem ka pereelu ühitamise ja läbipõlemise ennetamisega.

 

„Peamine uuringu järeldus on, et inimesi ei sütita sugugi samad asjad ja see teebki tööandjate elu keeruliseks,“ tõdes Manpoweri äriarendusjuht Kirke Altrov. „Ei ole nii, et kõik tahavad kompaktsemat töönädalat, tööandja toetusel sporti teha või palju koolitusi. „See, mis motiveerib üht, ei motiveeri teist, seega liigub tööelu motivatsioonipakett üha rohkem personaliseerituse suunas. Edukamad on need tööandjad, kes leiavad iga töötaja puhul üles õiged nupud, mida vajutada. Üldised loosungid - meil on neljapäevane töönädal või meil saab tasuta lõunat - küll toimivad, aga lühiajaliselt,“ nentis Altrov.

 

Uuringu kohaselt läheb inimestele kõige rohkem korda paindlikkus, seda peab oluliseks 92 protsenti töötajatest. Samas nähakse paindlikkuse sõna taga erinevaid asju. 61 protsenti töötajatest usub, et suudab oma töised eesmärgid saavutada ka neljapäevase töönädala juures. 38 protsenti töötajatest tahab ise määrata oma tööaja alguse ja lõpu aega. 37 protsenti töötajatest tahab töötada enda valitud asukohas. Seejuures on vaid vähem kui 10 protsenti nii neid, kes tahavad töötada ainult kontoris või ainult kodus, inimesed näevad paindlikkust just selles, et nad saavad vastavalt töö iseloomule ja vajadusele töötada erinevates kohtades.

 

Uuring tegi ka järelduse, et klassikaline tööaeg – 40 tundi nädalas ja 8 tundi päevas – hakkab oma eluiga peatselt lõpetama. Üha enam leidub töötajaid, kes usuvad, et suudavad olla efektiivsemad kui neil on töö tegemiseks selgelt paika pandud eesmärk, mitte kindlaks määratud tööaeg. Kui varem oli tükitöö levinud vaid tootmises või ehituses, siis üha enam tahavad sarnasel alusel teha tööd ka teiste valdkondade spetsialistid.

ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 18 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

61% работников хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю

 

Недавнее международное исследование Manpower показало, что 61% работников хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю, но только при условии, что их доход не изменится. Они готовы работать усерднее и вносить больший вклад ради дополнительного выходного дня. В то же время 17% сотрудников заинтересованы в четырехдневной рабочей неделе, даже, если бы она означала меньшую заработную плату, но обеспечивала лучший баланс между работой и личной жизнью.

 

Опрос ManpowerGroup, основанный на интервью с более чем 5000 работниками, должен был ответить на вопрос: что именно мотивирует работающих людей и чего они ожидают от своих работодателей. Пожелания работников в первую очередь связаны с гибкостью, организационной и управленческой культурой, возможностями обучения и развития, но все чаще также с поиском баланса между работой и семейной жизнью и предотвращением эмоционального выгорания.

 

«Главный вывод исследования: людей мотивируют далеко не одни и те же вещи, что усложняет жизнь работодателям, – сказала руководитель по развитию бизнеса Manpower Кирке Альтров. – Не все хотят более компактной рабочей недели, возможности заниматься спортом при поддержке работодателя или много учиться. То, что мотивирует одного, оставляет другого равнодушным, поэтому мотивационный пакет предприятий все больше движется в сторону персонализации. Наиболее успешны работодатели, нащупывающие индивидуальный подход к каждому сотруднику. Общие лозунги – у нас четырехдневная рабочая неделя или у нас бесплатные обеды – работают, но лишь в краткосрочной перспективе».

 

Согласно опросу, больше всего людей волнует гибкость – ее считают важной 92% респондентов. В то же время за словом «гибкость» видятся разные вещи. 61% считают, что могут достичь своих рабочих целей и при четырехдневной рабочей неделе. 38% сотрудников хотят самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня. 37% хотят работать в любом удобном месте по своему выбору. При этом желающих работать только в офисе или только дома менее 10% – гибкость люди видят именно в возможности работать в разных местах, исходя из характера задачи и необходимости.

 

Исследование также установило, что эпоха классического рабочего времени – 40 часов в неделю и 8 часов в день – подходит к концу. Все больше работников считают, что они могут быть эффективнее, если у них есть четко определенная цель, а не установленное рабочее время. Если раньше сдельная работа была распространена на производстве или в строительстве, то теперь на аналогичной основе хотят работать все больше специалистов и в других областях.

 

ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 18 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.


Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit