Viime kokku maailma
parimad tegijad

Inimeste Ajastul on kindel vaid ebakindlus. 10 muutust juhtimises, mis tagavad edu olukorraga toimetulekuks. ManpowerGroup osales äsja lõppenud Maailma Majandusfoorumil Davos´is strateegilise partnerina. Esmakordselt tutvustati avalikkusele uusi strateegiaid, mille kasutamine pidevalt muutuvas maailmas loob võimaluse eduks. Kuidas on praeguses kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas võimalik ettevõtteid muuta nii, et need oleks edukad olukorras, kus kindel on ainult see, et midagi kindlat ei saa olla? "Leading in the Human Age - Why an era of certain uncertainty requires new approaches to the world of work" ( tõlge: Juhtimine Inimeste Ajastul -miks ajastu, kus kindel on vaid ebakindlus, vajab uut lähenemist töömaailmas) annab põhjaliku ülevaate majanduses toimuvatest muutustest ja nende mõjust töömaailmale. Toome siinkohal välja 10 põhimõtet, mida Inimeste Ajastu ettevõte peab järgima, et olla jätkusuutlik ja edukas:
Mida siiani tegime.... Mida peaksime tegema nüüd....
Jäigad, pikaajalised ärimudelid ja strateegiad Juhtimise põhimõtted, mis on paindlikud ja mida saab adapteerida vastavalt olukorrale
Eraldiseisev äristrateegia ja tööjõustrateegia Tööjõustrateegia sõltub ärieesmärkidest
Turgude segmenteerimine geograafilistel alustel Turgude segmenteerimine sarnasuste alustel olenemata geograafilisest asukohast
Tehnoloogia kui abivahend protsessides Tehnoloogia kui arengu ja tootlikkuse suurendaja
Vertikaalne hierarhia-süsteem, mis põhineb ühiskonnale Horisontaalne hierarhia-süsteem, mis põhineb kogukonnale
Meeskondade juhtimise aluseks on ärieesmärgid Uue aja juhid mängivad laiemat rolli, arendades tiime ja inimesi
Juhid tegutsevad isolatsioonis Juhid teevad koostööd, et saavutada tulemusi
Inimesi koolitatakse selleks rolliks, milles nad hetkel on Inimesi koolitatakse rolliks, mille nad tõenäoliselt võtavad tulevikus
Talendid leitakse sealt, kus on töökoht Töökohad viiakse sinna, kus on talendid
Kapitalism juhib ettevõtte tegevust Taletismi kasutamine ettevõtte tegevuse juhtimisel
Edu Inimeste Ajastu juhtimises tähendab võimet igas muutuses näha võimalust innovatsiooniks ja igat kriisi kui arengupotentsiaali. Tänane väljakutse ei seisne igast muutusest arusaamises, vaid oskuses luua raame ja pidepunkte, mis aitavad tegutseda pidevas muutuses. Julge, paindlik ja innovaatiline mõtteviis aitab meid õigeid otsuseid teha. Mõtteviis, mis on inimkonnale läbi aegade omane olnud. Inimestes endis on olemas potentsiaal kohaneda, lahendusi leida ja tahe edu saavutada- ja see ongi Inimeste Ajastul edu aluseks.  

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit